اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

 رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی بازدید و عملکرد واحدهای اورژانس را بررسی کرد.

ادامه خبر
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی از روند اجرایی پروژه های عمرانی بیمارستان پاستور

 رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از پروژه های عمرانی  و بازپیرایی و توسعه بخش اورژانس بیمارستان پاستور بازدید کرد.

ادامه خبر
پبشنهاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم: دانشگاه علوم پزشکی بم مقصد گردشگری دانشجویان کشور

دیدار رییس و معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بم با معاون دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت برگزار شد.

ادامه خبر
موافقت ضمنی با تاسیس مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی بم

موافقت ضمنی با تاسیس مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی بم در بازدید معاون مرکز ملّی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی وزارت بهداشت صورت گرفت. 

ادامه خبر
برگزاری کارگاه تکریم ارباب رجوع

کارگاه تکریم ارباب رجوع برگزار شد

ادامه خبر
سمینار علمی آموزشی مدیریت درمان و سوء مصرف مواد در بارداری، زایمان و نوزادی

سمینار علمی آموزشی مدیریت درمان و سوء مصرف مواد در بارداری، زایمان و نوزادی برگزار می شود.

ادامه خبر