جلسه شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بم

جلسه شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بم

با حضور دکتر عباس زاده ریاست دانشگاه جلسه شورای تخصصی فرهنگی در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی: با حضور دکتر عباس زاده ریاست دانشگاه، مهندس محمد بنی اسدی معاون فرهنگی دانشجویی، حاج آقا مظاهری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، دکترآقا عسکری معاون آموزشی، بهزاد محمدی مدیر اداره تعالی فرهنگی و سایر اعضاء جلسه شورای تخصصی فرهنگی در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه موارد قابل طرح در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه مورد بحث تبادل نظر و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه، برنامه های درخواستی دانشجویان برای اجراءجشن معارفه دانشجویان جدیدالورود بررسی شد.


1398/07/30
192