اطلاع رسانی ثبت نام شرکت در سمینار سراسری آموزش مبتنی بر توانمندي

اطلاع رسانی ثبت نام شرکت در سمینار سراسری آموزش مبتنی بر توانمندي

اطلاع رسانی ثبت نام شرکت در سمینار سراسری آموزش مبتنی بر توانمندي


همایش سالانه مدیران مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان ۱۳۹۸ برگزار می شود. در قالب این همایش سمینار سراسری آموزش پزشکی مبتنی بر توانمندی با حضور سخنرانان داخلی و بین المللی (به صورت وبیناری) در روز ۲۲ آبان ۹۸ در محل سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد. شایان ذکر است مهلت ثبت نام آزاد در سمینار تا پایان روز ۸ آبان ۹۸ تمدید شده است.


1398/07/30
122