بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی از روند اجرایی پروژه های عمرانی بیمارستان پاستور

بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی از روند اجرایی پروژه های عمرانی بیمارستان پاستور

 رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از پروژه های عمرانی  و بازپیرایی و توسعه بخش اورژانس بیمارستان پاستور بازدید کرد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، ظهر امروز دکتر عباس زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی از روند اجرایی پروژه عمرانی  بیمارستان پاستور بازدید کرد.

از جمله این پروژه ها می توان به عملیات تکمیلی ساختمان آموزشی، ساختمان الحاقی بخش داخلی و جراحی و پروژه باز پیرایی بخش اورژانس که با پیشرفت خوبی در حال انجام است اشاره کرد که با اتمام و تکمیل آن به زودی شاهد توسعه چشمگیر اورژانس بیمارستان پاستور خواهیم بود.


1398/07/29
299