تجهیزات درمانی بیمارستان شهرستان فهرج

تجهیزات درمانی بیمارستان شهرستان فهرج

تجهیزات درمانی بیمارستان شهرستان فهرج


با توجه به پیگیریهای ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بم اقای دکتر عباسزاده و معاونت محترم توسعه اقای دکتر علینژاد و مدیر شبکه بهداشت فهرج اقای مهندس مشکی تجهیزات درمانی بیمارستان شهرستان فهرج در حال استقرار در این شهرستان می باشد قابل ذکر است از فرماندار محترم اقای مهندس باقری و ریاست محترم اموزش و پرورش و شهردار محترم در جهت همکاریهای لازم تقدیر و تشکر بعمل می اید.


1398/07/18
181