هفته ی ملی سلامت روان

هفته ی ملی سلامت روان

هفته ی ملی سلامت روان :

18لغایت 24 مهرماه 1398

با شعار :

"ارتقاء سلامت روان ، جامعه با نشاط"


روز شمار هفته سلامت روان:

  • پنجشنبه 18 مهر:نقش خود مراقبتی در نشاط اجتماعی 
  • جمعه 19 مهر : نقش آموزه های دینی ، فرهنگ و معنویت در ارتقاء سلامت روان و نشاط اجتماعی 
  • شنبه 20 مهر: تحکیم خانواده ، جامعه با نشاط
  • یکشنبه 21 مهر: ارتقاء سلامت روان و نشاط اجتماعی
  • دوشنبه 22 مهر: نقش مهارتهای زندگی در ارتقاء سلامت روان و نشاط اجتماعی
  • سه شنبه 23 مهر: عوامل اجتماعی تعیین کننده های سلامت و نقش آن درنشاط اجتماعی
  • چهرشنبه 24 مهر: جایگاه رسانه و شبکه های اجتماعی در افزایش نشاط


1398/07/16
194