برپایی کمپین کودکان با موضوع حفاظت از محیط زیست

برپایی کمپین کودکان با موضوع حفاظت از محیط زیست

به مناسبت هفته ی ملی کودک درمحل کانون پرورش فکری کودکان شهرستان کمپینی برگزار شد.


این کمپین با موضوع حفاظت از محیط زیست با استفاده از وسایل دور ریز و باهدف آشنایی کودکان با چگونگی استفاده از وسایل دور ریز و عدم تولید زباله همچنین دوستی با طبیعت است 


1398/07/16
94