برگزاری جلسه اموزشی جهت مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به مناسبت روز جهانی قلب و روز جهانی غذا

برگزاری جلسه اموزشی جهت مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به مناسبت روز جهانی قلب و روز جهانی غذا

برگزاری جلسه اموزشی جهت مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به مناسبت روز جهانی قلب و روز جهانی غذا


برگزاری جلسه اموزشی جهت مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به مناسبت روز جهانی قلب و روز جهانی غذا توسط واحد بیماریها و واحد تغذیه مرگز بهداشت درمان شهرستان فهرج در محل کمیته امداد امام خمینی (ره) فهرج برگزار شد.


1398/07/10
115