پیام تبریک رئیس دانشکده بهداشت آقای دکتر اکبریان به پذیرفته شدگان ورودی جدید

پیام تبریک رئیس دانشکده بهداشت آقای دکتر اکبریان به پذیرفته شدگان ورودی جدید

پیام تبریک رئیس دانشکده بهداشت آقای دکتر اکبریان به پذیرفته شدگان ورودی جدید


توفیق ورود به دروازهای دنیای علم و دانش یکی از موهبت هاست از سوی خداوند علیم که بی شک آدمی در سایه تلاش و جهد در کسب دانش از این موهبت بهره خواهد جست.امروز با ورود به دانشگاه و طی مدارج علمی در آتی مژده کیمیا شدن را به مس وجودت داده ای؛ ما نیز به نوبه خود کسب این موفقیت را به شما رهجوی مسیر علم و تعلیم تبریک عرض می نمایم. دکتر اکبریان


1398/07/09
184