کسب موفقیت و راهیابی به فینال المپیاد علمی علوم پزشکی کشور

کسب موفقیت و راهیابی به فینال المپیاد علمی علوم پزشکی کشور

سرکار خانم فاطمه رستگاری کسب موفقیت و راهیابی به فینال المپیاد علمی علوم پزشکی کشور را به شما تبریک عرض مینمایم


سرکار خانم فاطمه رستگاری دانشجوی محترم رشته بهداشت عمومی ورودی 94 ، کسب موفقیت سرکار عالی و راهیابی به فینال المپیاد علمی علوم پزشکی کشور را به شما تبریک عرض نموده و برای شما آرزوی کسب مدارج بالاتر را داریم.


1398/04/10
289