اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

 رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی بازدید و عملکرد واحدهای اورژانس را بررسی کرد.

ادامه خبر
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی از روند اجرایی پروژه های عمرانی بیمارستان پاستور
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی از روند اجرایی پروژه های عمرانی بیمارستان پاستور

 رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از پروژه های عمرانی  و بازپیرایی و توسعه بخش اورژانس بیمارستان پاستور بازدید کرد.

ادامه خبر
پبشنهاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم: دانشگاه علوم پزشکی بم مقصد گردشگری دانشجویان کشور
پبشنهاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم: دانشگاه علوم پزشکی بم مقصد گردشگری دانشجویان کشور

دیدار رییس و معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بم با معاون دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت برگزار شد.

ادامه خبر
موافقت ضمنی با تاسیس مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی بم
موافقت ضمنی با تاسیس مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی بم

موافقت ضمنی با تاسیس مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی بم در بازدید معاون مرکز ملّی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی وزارت بهداشت صورت گرفت. 

ادامه خبر
برگزاری کارگاه تکریم ارباب رجوع
برگزاری کارگاه تکریم ارباب رجوع

کارگاه تکریم ارباب رجوع برگزار شد

ادامه خبر
سمینار علمی آموزشی مدیریت درمان و سوء مصرف مواد در بارداری، زایمان و نوزادی
سمینار علمی آموزشی مدیریت درمان و سوء مصرف مواد در بارداری، زایمان و نوزادی

سمینار علمی آموزشی مدیریت درمان و سوء مصرف مواد در بارداری، زایمان و نوزادی برگزار می شود.

ادامه خبر