اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


بازدید هئیت بورد تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از دانشکده بهداشت
بازدید هئیت بورد تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از دانشکده بهداشت

 

 

ادامه خبر
برنامه ترم بندی کلیه رشته های دانشکده بهداشت
برنامه ترم بندی کلیه رشته های دانشکده بهداشت

ادامه خبر
جلسه ارزیابی دانشگاهی اعتبار بخشی موسسه ای دانشکده بهداشت
جلسه ارزیابی دانشگاهی اعتبار بخشی موسسه ای دانشکده بهداشت

ادامه خبر
جلسه تبادل نظر اعضاء هیت علمی و معارفه معاون آموزشی و مدیر فرهنگی دانشکده بهداشت
جلسه تبادل نظر اعضاء هیت علمی و معارفه معاون آموزشی و مدیر فرهنگی دانشکده بهداشت

ادامه خبر
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 98-99 دانشکده بهداشت
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 98-99 دانشکده بهداشت

ادامه خبر